Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Oznamy » Brigáda 2017

Starosta obce Haniska ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády a prispeli svojou prácou ku skrášleniu našej obce.
Srdečná vďaka.

Oznamy » ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa v našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2017/2018.

Dátum, čas a miesto konania prijímania:
9.5. a 10.5. 2017, od 10:30 hod. do 17:00 hod.

v priestoroch MŠ Haniska, Haniska 295, 044 57 Haniska.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2017 tretí rok veku, prípadne narodené od 1.9. – 31.12.2014 na adaptačný pobyt
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Haniska
- deti zamestnaných rodičov, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči obci Haniska
- deti, ktoré ovládajú základné sebaobslužné návyky, tzn. dieťa sa pýta na toaletu, nenosí plienky, dokáže komunikovať svoje požiadavky.

Rodič prichádza na zápis spolu s dieťaťom. Na zápis je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa (originál predložiť k nahliadnutiu).
Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Haniska » STRUNOBRANIE 2017 - pozvánka

Pozývame Vás na Krajskú postupovú súťažnú prehliadku neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Košického samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 o 13.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Šport » Pozvánka na futbal

FK Haniska pozýva všetkých priaznivcov futbalu na domáci zápas medzi

FK Haniska a FK Poprad,

ktorý sa odohrá v sobotu 29. apríla 2017 o 16.30 hod.

Zároveň Vás upozorňujeme na zmeny v doprave a to takto:
V čase od 15.00 hod. do 19.00 hod. bude ulica Majer prejazdná iba jednosmerne, a to v smere do obce od Košíc. Smer od námestia do Košíc bude uzavretý. Ulica Školská bude uzavretá v oboch smeroch. Prosíme občanov bývajúcich na ulici Majer, aby v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. neparkovali svoje automobily na ulici.
Taktiež prosíme všetkých Hanišťanov, aby išli na futbal pešo, nie autom.

Kultúra » Stavanie mája

Milí spoluobčania.

V nedeľu 14.5.2017 Vás pozývame na námestie v našej obci, na stavanie mája. V programe vystúpia deti zo Základnej školy Haniska, Hanišťanka a ľudová hudba Tomáša Oravca. Po skončení programu bude nasledovať lampiónový sprievod po obci. Mávatká, transparenty a lampióny sú vítané.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -