Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Haniska » Oznamujeme

Obecný úrad v Haniske oznamuje občanom, že z dôvodu kolízie s inými podujatiami, meníme termíny nasledovných podujatí:
Deň matiek na 15.05.2008 a Majáles na 24.05.2008

Haniska » Oznamujeme

Oznamujeme občanom, ktorí si dali prostredníctvom Obecného úradu overiť kvalitu vody zo svojich studní, že výsledky rozborov sa nachádzajú na úradnej tabuli na Obecnom úrade.

Haniska » Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ktoré sa uskutoční dňa 25.04. 2008, t. j. v piatok o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Haniske.

Program :

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
3. Prejednanie doručených žiadostí
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia o činnosti starostu obce
6. Zaujatie stanoviska k štúdii rýchlostnej komunikácie R2
7. Diskusia - rôzne
8. Záver

Šport » Pozvánka na futbalové zápasy

Dňa 19.04.2008 (sobota) Vás pozývame na futbalový zápas dorastencov
Ľubotice-Haniska, ktorý začína o 13.45 h v Ľuboticiach.
Dňa 20.04.2008 (nedeľa) Vás pozývame na futbalový zápas mužov
Haniska-Štítnik, ktorý začína o 16.00 h v Haniske.

Haniska » PRIPRAVUJEME

Obecný úrad Vás chce upozorniť na pripravované akcie:

- 03.05.2008 - Obecná opekačka
- 16.05.2008 - Deň matiek
- 31.05.2008 - Majáles, tohto roku v štýle country
- 01.06.2008 - MDD
- 08.06.2008 - Deň otcov
- 21.06.2008 - 22.06.2008 - Dni obce Haniska

Podrobnejšie informácie zverejníme neskôr.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.12 sekúnd -