Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Haniska » Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení, starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ktoré sa uskutoční dňa 27.06. 2008, t. j. v piatok o 18.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Haniske.

Program :

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o činnosti starostu obce
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Čerpanie rozpočtu za rok 2008
7. Prenájom priestorov a inventáru občanom
8. Prehodnotenie prenájmov obecného majetku
9. Rôzne
10. Záver

Haniska » Obmedzenie dopravy

Obecný úrad Haniska, oznamuje cestujúcej verejnosti, že dňa 21.06.2008 v čase od 15.00 h. do 24.00 h. nebudú pravidelné autobusové spoje zastavovať na zastávke pri Obecnom úrade, ale iba na zastávke pri poľnohospodárskom družstve.
Obmedzenie je z dôvodu osláv Dní Hanisky. Ďakujeme za pochopenie

Haniska » Dni obce Haniska 21.-22.06.2008

Po úspešnom podujatí v minulom roku, pokračujeme v založenej tradícii osláv Dňa obce Haniska aj v tomto roku. Opäť sme pre všetkých pripravili bohatý kultúrny, spoločenský a športový program. Samotné oslavy budú v našej obci prebiehať v dňoch 21.6. a 22.6.2008.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som Vás, spolu s Vašimi najbližšími, čo najsrdečnejšie pozval na toto podujatie.

Haniska » DEŇ OTCOV

Oteckovia, starí otcovia,
príďte si spríjemniť nedeľu 8.6.2008, zabaviť sa, zahrať, zasúťažiť si spolu so svojimi synmi, dcérami, vnukmi, vnučkami a vyhrať zaujímavé ceny na hádzanárske ihrisko pri Základnej škole od 14.00 h.

Pripravili sme pre Vás pestrý program individuálnych i skupinových súťaží a hier.

Na záver podujatia bude vyhlásený "naj otec Hanisky 2008"

Haniska » Pozvanie na MDD

Obecný úrad v Haniske, pozýva všetky deti a rodičov na oslavu Medzinárodného dňa detí do parku pred Základnou školou dňa 01.06.2008 o 13.00 h.
Program:
13.00 h. súťaže a hry
15.00 h. prezentácia hasičskej techniky a ukážky zásahu
16.00 h. prezentácia policajnej techniky a ukážky zadržania páchateľa

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.1 sekúnd -