Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Kultúra » HANISKA - ZLATÁ BAŇA

Vážení občania,
Pozývame Vás na divadelné predstavenie Zlatá baňa, v podaní Andrei Profantovej, Andrei Karnasovej, Mariána Labudu ml. a Mareka Majeského.
Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017 o 18.00 hod. v našom Kultúrnom dome.
Vstupenky v hodnote 10,- EUR si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Oznamy » Dane 2017

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:
VLASTNÍK POZEMKU,
• správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").
Zákon v § 5 stanovuje však i špeciálne prípady, kedy je osoba daňovníkom a jedným z nich je aj ten, že daňovníkom môže byť NÁJOMCA, ale iba v prípade, ak:
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov A NÁJOMCA JE ZAPÍSANÝ V KATASTRI nehnuteľností.
Tu nastáva problém. Väčšina z vás je vlastníkom pozemkov, ktoré prenajímate, ale nemáte tento nájomný vzťah zapísaný v katastri na liste vlastníctva. Podľa vyššie spomínaného zákona sme preto povinný daň za tieto pozemky vyrubiť Vám a nie nájomcovi.
O tomto ustanovení nájomcovia pôdy veľmi dobre vedia, no niektorí z nich aj tak nájomný vzťah na katastri nezapíšu!!!

Oznamy » Podozrivé osoby

Obvodné oddelenie PZ v Čani informuje, že zaznamenali v služobnom obvode pohyb podozrivých osôb, ktoré ponúkajú starším osobám paplóny s tvrdením, že im to posiela obecný úrad. Následne sa tieto osoby snažia dostať do vnútorných priestorov obydlí. Má sa jednať o dvoch mužov, elegantne oblečených, ktorí sa pohybujú na bielej dodávke, nezistené ečv. K takejto udalosti došlo v obci Ždaňa, avšak podozrivé osoby neboli policajnou hliadkou vypátrané.
Týmto Vás chceme poprosiť o obozretnosť.

Haniska » Výstava tekvíc v amfiteátri

Obecný úrad vyzýva všetkých domácich umelcov, aby od 25.10 do 30.10. priniesli svoje halloweenske výtvory – vyrezané tekvice – na obecný úrad a pomohli tak vytvoriť obecný rekord v počte strašidelných tekvíc.
Všetky prinesené tekvice budú vystavené v amfiteátri na námestí.
Najkrajšiu tekvicu odmeníme.

Šport » Pozvánka na futbal

FK Haniska pozýva všetkých fanúšikov futbalu na najbližšie zápasy, ktoré sa odohrajú takto:
12. kolo V. liga Košicko - Gemerská
21.10.2017 (sobota) o 14.00 hod. medzi FK Haniska a FK Gemerská Hôrka
na domácom ihrisku a
14. kolo V. liga Košicko - Gemerská
5.11.2017 (nedeľa) o 13.30 medzi TJ Hornád Ždaňa a FK Haniska
na ihrisku súpera.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.13 sekúnd -