Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!Oznamy : Oznámenie o začatí správneho konania (výrub)

Oznámenie o začatí správneho konania (výrub)

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: Jana Bečáková, Žižkova 25, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub dreviny 1 ks orech, rastúci na parcele KN-C č. 950/125 v k. ú. Haniska. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa: 3.8. 2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia (10.8.2017) potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.Príbuzné témy
#Viac z: Oznamy
#Článok od sekretariat
Výstup na tlačiareň   Poslať článok priateľovi
 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -