Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!Haniska : POZVÁNKA

POZVÁNKA

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce Haniska Ing. Miloš Barcal
z v o l á v a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ktoré sa uskutoční
dňa 14. augusta 2017 o 18.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Majetkoprávne vysporiadanie obecných pozemkov
4. Návrhy na ocenenie osobností obce
5. Prejednanie doručených žiadostí
6. Rôzne
7. ZáverPríbuzné témy
#Viac z: Haniska
#Článok od sekretariat
Výstup na tlačiareň   Poslať článok priateľovi
 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -