Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » OZNAM

Oznamujeme Vám, že z dôvodu školenia zamestnancov obecného úradu bude Obecný úrad Haniska od 22.3.2017 od 12.00 hod. do 24.3.2017 zatvorený.

Haniska » Dodávka pitnej vody

Na základe oznámenia USS Vám oznamujeme, že v stredu 8.2 bude v nasej obci znížený tlak pri dodávke pitnej vody.

Haniska » Praktický lekár v Haniske

Pripomíname občanom, že ambulancia všeobecného lekára v našej obci ordinuje v utorok a štvrtok od 7.30 hod. do 11.00 hod. V prípade dostatočného záujmu pacientov budú ordinačné hodiny rozšírené. Naopak, ak bude záujem občanov o služby lekára nedostatočný, môžu byť tieto služby obmedzené alebo aj úplne zrušené.
Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí uvažujú o prihlásení sa do tejto ambulancie, aby tak urobili čo najskôr, aby nemuselo dôjsť k obmedzeniu rozsahu poskytovaných služieb.

Haniska » POZVÁNKA

Na základe ustanovení Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 ( v pondelok ) o 17.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Majetkoprávne vysporiadanie obecných pozemkov
4. Prejednanie doručených žiadostí
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
DSO na území obce Haniska na rok 2017
6. Obecný rozpočet na rok 2016 – úprava
7. Obecný rozpočet na rok 2017
8. Rôzne
9. Záver

Haniska » Mikuláš v Haniske

Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov na
MIKULÁŠSKE POSEDENIE A PRIVÍTANIE DETI DO ŽIVOTA
v našej obci, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 4. decembra 2016 o 15.30 hod.
v Kultúrnom dome Haniska.
Žiaci Materskej a Základnej školy si pre Vás pripravili kultúrny program.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 138 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -