Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Oznam

Vážení občania.
Z dôvodu pretrvávania silných mrazov vás vyzývame, aby ste venovali zvýšenú pozornosť stavu svojich rozvodov vody, vodomerných šácht, vodomerov i kúreniu vo vašich obydliach.
Je potrebné dôkladne prekontrolovať a čo najviac zatepliť vodovodné šachty i ostatné rozvody vody, ktoré sú prípadne priamo vystavené mrazom.
Kontrolujte pravidelne svoje vodovodné šachty a vodomery, aby ste predišli prípadnému zamrznutiu alebo poškodeniu prívodného potrubia, ktorým môžete narobiť problémy nie len sebe, ale aj iným.
Neodstavujte úplne kúrenie ani v tých častiach domu, ktoré momentálne nepoužívate.
Predpovede počasia predpokladajú takéto silné mrazy aj naďalej, preto fakt, že doteraz vám voda nezamrzla, neznamená, že sa tak ešte nemôže stať v najbližších dňoch.
Preto ešte raz opakujeme, venujte zvýšenú pozornosť hlavne svojim vodomerným šachtám a rozvodom vody, predídete tým problémom nie len pre seba, ale aj pre svojich najbližších.

Haniska » Praktický lekár v Haniske

Pripomíname občanom, že ambulancia všeobecného lekára v našej obci ordinuje v utorok a štvrtok od 7.30 hod. do 11.00 hod. V prípade dostatočného záujmu pacientov budú ordinačné hodiny rozšírené. Naopak, ak bude záujem občanov o služby lekára nedostatočný, môžu byť tieto služby obmedzené alebo aj úplne zrušené.
Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí uvažujú o prihlásení sa do tejto ambulancie, aby tak urobili čo najskôr, aby nemuselo dôjsť k obmedzeniu rozsahu poskytovaných služieb.

Haniska » POZVÁNKA

Na základe ustanovení Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov starosta obce zvoláva
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske,
ktoré sa uskutoční dňa 5. decembra 2016 ( v pondelok ) o 17.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Majetkoprávne vysporiadanie obecných pozemkov
4. Prejednanie doručených žiadostí
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
DSO na území obce Haniska na rok 2017
6. Obecný rozpočet na rok 2016 – úprava
7. Obecný rozpočet na rok 2017
8. Rôzne
9. Záver

Haniska » Mikuláš v Haniske

Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov na
MIKULÁŠSKE POSEDENIE A PRIVÍTANIE DETI DO ŽIVOTA
v našej obci, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 4. decembra 2016 o 15.30 hod.
v Kultúrnom dome Haniska.
Žiaci Materskej a Základnej školy si pre Vás pripravili kultúrny program.

Haniska » OZNAM

Spoločnosť USSteel Košice Vám oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude v pondelok 28.11.2016 v celej obci odstavená dodávka pitnej vody a to v čase od 7.00 hod. do 13:00 hod. Cisterna s pitnou vodou bude odstavená pri Obecnom úrade.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 138 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.08 sekúnd -