Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Haniska » Výberové konanie -Vychovávateľ - voľné miesto

Požiadavky:
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Haniska
Termín nástupu: 18.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 13.9.2017
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy: 233
Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
Morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:Do 13. septembra 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti zasielať na adresu:Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania: VK 1/2017 – VYCH
Kontaktné informácie: Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, http://haniskaskola.edupage.org/
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Borufková
kontakt: 055/6930159 alebo 0908607995

Haniska » Materská škola - oznam

Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom detí, ktoré sú prihlásené do materskej školy, že v pondelok 28.8.2017 o 15.30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov.
Oblečené detské posteľné prádlo je možné do MŠ prinášať v pondelok 28.8.2017 od 7.00 hod.

Haniska » POZVÁNKA

Obec Haniska a FK Haniska
Vás srdečne pozývajú na najbližší domáci zápas:
2. kola - V. ligy Košicko - Gemerská,
dňa 13.8.2017 (nedeľa) so začiatkom o 16:30 hod. medzi
FK Haniska vs. FC Lokomotíva Košice ,,B,,

Haniska » POZVÁNKA

Na základe ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
starosta obce Haniska Ing. Miloš Barcal
z v o l á v a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Haniske, ktoré sa uskutoční
dňa 14. augusta 2017 o 18.00 hod.
v salóniku Kultúrneho domu v Haniske s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Majetkoprávne vysporiadanie obecných pozemkov
4. Návrhy na ocenenie osobností obce
5. Prejednanie doručených žiadostí
6. Rôzne
7. Záver

Haniska » OZNAM

Oznamujeme obyvateľom, že od 2.8.2017 do 5.8.2017
dochádza k zmene úradných hodín na Obecnom úrade Haniska
nasledovne
:
Streda: 7:00 hod. – 15:30 hod.
Štvrtok: 7:00 hod. – 12:00 hod.
Piatok: 7:00 hod. – 12:00 hod.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 139 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -