Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » Výberové konanie Košická Polianka

Obec Košická Polianka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Košickej Polianke. Úplne znenie verejnej vyhlášky s požiadavkami pre uchádzačov je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Oznámenie o začatí konania (výrub)

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: Patrik Farkaš, Haniska 67, 044 57 Haniska
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub dreviny 1 ks orech, rastúci na parcele KN-C č. 559 v k. ú. Haniska. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa: 11.9. 2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia (18.9.2017) potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznamy » Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 11., 12. a 13. septembra 2017 v čase od 7.40 hod. do 18.20 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na Grajciari.

Oznamy » Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch, v územnom obvode okresov Košice I. až IV. a Košice - okolie dňom 5.9.2017 od 14.00 hod.

Oznamy » Zákaz vypaľovania a spaľovania

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov zo záhrad. VYPAĽOVANIE porastov trávy, kríkov, stromov je zakázané a porušenie je trestané zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Výška pokuty je pre fyzickú osobu 331,- Eur a pre právnickú osobu 16 596,- Eur. Buďme ohľaduplní voči sebe navzájom aj voči životnému prostrediu.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 56 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.1 sekúnd -