Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » Nedoplatky!

Obec Haniska týmto vyzýva všetkých dlžníkov daní a poplatkov, ktorí majú voči obci splatné nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch za toto a predchádzajúce zdaňovacie obdobia, aby tieto nedoplatky uhradili najneskôr do 31.10.2016! Po uplynutí tejto doby obec pristúpi k exekučnému vymáhaniu týchto nedoplatkov. Tým nepochybne dôjde k navýšeniu celkovej sumy aj o trovy exekúcie, ktoré sa môžu pohybovať v desiatkach, až stovkách EUR.

Oznamy » Výberové konanie riaditeľ MŠ Valaliky

Obec Valaliky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Poľná 4, 044 13 Valaliky, s predpokladaným nástupom od 1. decembra 2016. Viac v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Košická Polianka

Obec Košická Polianka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1. - 4. ročníkom, Košická Polianka 148, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2016. Viac v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Oznámenie o začatí správneho konania (výrub)

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: Zuzana Šemnická, Užhorodská 11, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub dreviny 5 ks agát, rastúcich na parcele KN-C č. 934/59 v k. ú. Haniska. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa: 30.9. 2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Oznamy » Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že v pondelok 3. októbra 2016 bude Obecný úrad zatvorený.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 40 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.09 sekúnd -